Dovolujeme si Vás informovat o některých nových opatřeních, která dnes oznámila vláda ČR s účinností od 22. 10. od 6:00 do 3. 11. 2020 do 23:59.

1.)    Plošný zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách. Ze zákazu existují výjimky, zákaz se tak nevztahuje např. na:

 • prodejny potravin,
 • prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 • prodejen domácích potřeb a železářství.
 • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost.

Zákaz maloobchodního prodeje a služeb se vztahuje na provozovny pouze s ohledem na nabízené zboží či služby. Na rozdíl od jara se v žádném ohledu nepřihlíží k rozloze provozovny.

V případě, že prodej potravin tvoří pouze část sortimentu provozovny, lze zpřístupnit tu část provozovny, v které dochází k prodeji potravin, pokud je tato část od ostatních částí provozovny oddělena.

Uvedený zákaz maloobchodního prodeje a služeb neznamená, že zaměstnanci nemohou přijít do práce a provádět např. inventuru. Vláda sice omezila i svobodu pohybu, ale cesty za účelem výkonu zaměstnání či podnikání jsou nadále povoleny.

2.)    Omezení poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:

 • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
 • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády,
 • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona.

3.)    Uložení nových povinností provozovnám, v nichž je provoz nadále povolen – provozovatel je povinen:

 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,
 • zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry).

Ohledně kompenzací za výše popsaná omezení upozorňujeme na možnost využití programů COVID – nájemné II a Antivirus A, které byly rozšířeny i na podnikatele, kteří budou dotčeni uvedenými zákazy.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.