Společnosti na klíč

Někdy je třeba jednat rychle, aby bylo možné využít obchodní příležitosti – ať už se jedná o získání dlouho vyhledávané nemovitosti nebo uzavření zajímavého kontraktu. Vaši obchodní partneři naléhají, abyste se co nejrychleji závazně vyjádřili, ale Vy ještě nemáte českou společnost, jejímž prostřednictvím byste mohli příslušnou dohodu uzavřít. To je okamžik, kdy Vám můžeme prostřednictvím některé z našich společností na klíč pomoci. Nabízíme k prodeji společnosti na klíč ve formě české společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), které jsou řádně založeny a registrovány v českém obchodním rejstříku. V době koupě je tak společnost plnohodnotnou právnickou osobou.

Naše společnosti na klíč byly založeny naší kanceláří s jediným cílem, a to umožnit našim klientům rychlý start jejich obchodních aktivit v České republice. Všechny naše společnosti jsou bez jakýchkoliv závazků, neboť v minulosti nikdy nevykonávaly obchodní činnost. Mají dokonale čistou firemní historii a jejich kapitál je plně splacen. Disponují základním živnostenským oprávněním, které je zcela dostatečné pro mnoho obchodních aktivit a které může být podle potřeby našich klientů rozšířeno. Struktura společnosti je navržena tak, aby bylo dosaženo maximální flexibility pro naše klienty.

Základní balíček služeb spojených s nákupem našich společností na klíč zahrnuje:

  • Změnu názvu společnosti
  • Změnu sídla (v případě požadavku klienta)
  • Změnu struktury společníků
  • Změnu jednatele (povinně)

Podle českého práva lze převod podílů ve společnosti s r.o. a změnu jednatele provést s okamžitou platností – naši klienti tak mohou ihned převzít plnou kontrolu nad svou společností. Někdy je však založení společnosti na míru vhodnější. Naše dlouholeté zkušenosti se zakládáním společností a úzká spolupráce s českými notáři zajišťují, že vše bude probíhat rychle a hladce bez ohledu na variantu, kterou si naši klienti zvolí.

Rádi Vám proto najdeme nejlepší a maximálně bezproblémovou cestu k Vaší nové české společnosti.

E-Mail: office@uepa.cz