Vezměte, prosím, na vědomí, že byla zveřejněna druhá výzva k programu COVID – nájemné, kdy žádosti o dotace bude možné podávat od 21. 10. 2020 od 9:00 hodin do 21. 1. 2021 23:59 hodin, elektronicky přes informační systém dostupný na webu Ministerstva obchodu a průmyslu, a to za následujících podmínek:

 • rozhodným obdobím, na které bude poskytována podpora, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020;
 • výše podpory bude činit 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období a to do maximální výše 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele, přičemž maximální výše podpory v částce 10 mil. Kč z Výzvy 1 a Výzvy 2 programu COVID – nájemné se nesčítají;
 • nově odpadla podmínka slevy na nájemném ze strany pronajímatele;
 • žadatelé, kteří jsou v systému zaregistrovaní již z první výzvy, nemusí provádět registraci znovu;
 • žádat o podporu mohou osoby, které splní všechny tyto podmínky současně:
  • jedná se o podnikatele (FO nebo PO), kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo obdobným způsobem;
  • v rozhodném období užívali provozovnu, která není v jejich vlastnictví, a to na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před 1. 7. 2020;
  • v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření jim byl zakázán nebo výrazně omezen maloobchodní prodej zboží či poskytování služeb;
  • náleží do okruhu dotčených provozů (např. provozovatelé stravovacích služeb, hudebních klubů, kongresů, veletrhů, atd.);
  • nejsou spřízněnou osobou s pronajímatelem provozovny.

  Neváhejte se na nás obrátit v případě dalších dotazů či zájmu o asistenci s podáváním žádostí o poskytnutí podpory z programu COVID – nájemné.