Notářská kancelář

Naši klienti si velice cení toho, že UEPA úzce spolupracuje s českou notářskou kanceláří. Notář je přítomen v po dohodě s klientem. V souladu se zákonnými požadavky vystupuje notář zcela nezávisle na advokátní kanceláři a pochopitelně je k dispozici nejen pro klienty UEPA.

Vyžadují-li to potřeby klienta, jsou naši advokáti rovněž schopni zajistit ověření podpisu.