Notářská kancelář

Naši klienti si velice cení toho, že UEPA spolupracuje s českou notářskou kanceláří, která působí přímo v prostorách naší kanceláře. Notář je přítomen v pravidelných úředních hodinách nebo po dohodě s klientem. V souladu se zákonnými požadavky vystupuje notář zcela nezávisle na advokátní kanceláři a pochopitelně je k dispozici nejen pro klienty UEPA.

Vyžadují-li to potřeby klienta, jeden z našich advokátů je rovněž schopen zajistit ověření podpisu.