Dovoľujeme si Vás informovať o niektorých nových opatreniach, ktoré dnes oznámila vláda ČR s účinnosťou od 22. 10. od 6:00 do 3. 11. 2020 do 23:59.

1) Plošný zákaz maloobchodného predaja a poskytovania služieb v prevádzkach. Zo zákazu existujú výnimky, zákaz sa tak nevzťahuje napr. na:

 • predajne potravín,
 • predajne hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogistického tovaru,
 • prevádzok umožňujúcich vyzdvihnutie tovaru a zásielky od tretej strany,
 • predajní domácich potrieb a železiarstva.
 • prevádzok servisu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, audio a video prijímačov, spotrebnej elektroniky, prístrojov a ďalších výrobkov pre domácnosti,
 • prevádzok pre dojednanie vykonávania stavieb a ich odstraňovanie, projektovú činnosť vo výstavbe, geologické práce, zememeračstvo, testovanie, meranie a analýzu v stavebníctve,
 • prevádzok realitného sprostredkovanie a činnosti účtovných poradcov, vedenie účtovníctva, vedenie daňovej evidencie,
 • prevádzok opráv, údržby a inštalácioe strojov a zariadení pre domácnosť.

Zákaz maloobchodného predaja a služieb sa vzťahuje na prevádzky len s ohľadom na ponúkaný tovar či služby. Na rozdiel od jari sa v žiadnom ohľade neprihliada na rozlohu prevádzkarne.
V prípade, že predaj potravín tvorí len časť sortimentu prevádzkarne, možno sprístupniť tú časť prevádzkarne, v ktorej dochádza k predaju potravín, ak je táto časť od ostatných častí oddelená.
Uvedený zákaz maloobchodného predaja a služieb neznamená, že zamestnanci nemôžu prísť do práce a vykonávať napr. inventúru. Vláda síce obmedzila aj slobodu pohybu, ale cesty za účelom zamestnania či podnikania sú naďalej povolené.

2.) Obmedzenie poskytovania ubytovacích služieb, s výnimkou poskytovania ubytovacích služieb:

 • osobám za účelom výkonu povolania, podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti,
 • cudzincom do doby opustenia územia Českej republiky a cudzincom s pracovným povolením na území Českej republiky,
 • osobám, ktorým bola nariadená izolácia alebo karanténa,
 • osobám za účelom dokončenia ubytovania začatého pred účinnosťou tohto uznesenia vlády,
 • osobám, ktorým bola nariadená pracovná povinnosť podľa krízového zákona.

3.) Uloženie nových povinností prevádzkam, v ktorých je prevádzka naďalej povolená – prevádzkovateľ je povinný:

 • aktívne brániť tomu, aby sa zákazníci zdržiavali v kratších vzdialenostiach, ako sú 2 metre,
 • zabezpečiť riadenie front čakajúcich zákazníkov, a to ako vo vnútri, tak pred prevádzkárňou, najmä za pomoci označenia priestoru pre čakanie a umiestnenia značiek pre minimálne rozostupy medzi zákazníkmi (minimálny rozostup 2 metre).

Ohľadom kompenzácie za vyššie popísané obmedzenia upozorňujeme na možnosť využitia programov COVID – nájomné II a Antivirus A, ktoré boli rozšírené aj na podnikateľov, ktorí budú dotknutí uvedenými zákazmi.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.