V souvislosti s ukončením nouzového stavu si Vám dovolujeme zaslat krátkou informaci ohledně opatření v souvislosti s přeshraničním cestováním, které platí od dnešní půlnoci.

Nadále platí při překračování hranic:

  • cizinci, kteří neměli ke dni 12.03.2020 na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt, smí vstoupit na území České republiky pouze v odůvodněných případech;
  • při vstupu na území České republiky tuto skutečnost neprodleně oznámit příslušné krajské hygienické stanici, příp. se prokázat negativním testem na SARS CoV-2 ne starším než 4 dny;
  • v případě, že se osoby vstupující na území České republiky ani do 72 hodin od vstupu neprokáží negativním testem na SARS CoV-2, nařídí těmto osobám příslušná krajská hygienická stanice karanténní opatření;
  • v případě pozitivního testu na SARS CoV-2 bude příslušnou krajskou hygienickou stanicí nařízena izolace;
  • v případě osob, jejichž vstup je považován za nezbytný, lze výjimečně povolit vstup na území České republiky bez předložení potvrzení o absolvování testu, přičemž nezbytnost potvrzuje ministr gesčně příslušný za dané odvětví.

I nadále platí, že překračovat hranice lze pouze na vymezených hraničních přechodech.

Vláda dnes dále schválila podmínky záručního programu COVID-III s tím, že smlouva mezi ministerstvem průmyslu a obchodu a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) bude zřejmě podepsána ještě dnes v noci a v nejbližších dnech zřejmě bude možné žádat komerční banky a úvěry se zárukou od ČMZRB.