Rádi bychom Vás informovali o možnosti odkladu splatnosti sociálního pojištění pro zaměstnavatele, jež byla včera formou zákona schválena Poslaneckou sněmovnou a postoupena Senátu k projednání.

Jedná se o pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (tj. 24,8 %) za měsíce květen až červenec 2020, které budou moci zaměstnavatelé hradit až do 20. října 2020. Z hrubé mzdy zaměstnance by tak zaměstnavatelé odvedli pouze pojistné placené za zaměstnance (tj. 6,5 %). Penále za nezaplacení pojistného ve stanovené lhůtě je stále zaměstnavatel povinen zaplatit, to se však snižuje o 80 %. Podmínkou pro toto snížení penále je zaplacení pojistného za zaměstnance ve stanovené lhůtě a výši za měsíce, za které byla splatnost pojistného odložena.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.