Rádi bychom Vás informovali o některých aktuálních opatřeních podpory podnikatelů v souvislosti s koronavirovou pandemií.

NÁVRH PROGRAMU STÁTNÍ PODPORY V OBLASTI NÁJMŮ

Vláda schválila program podpory podnikatelů „COVID – NÁJEMNÉ“, které spočívá v proplácení části nájemného prostor určených k podnikání. Schválené podmínky musí notifikovat Evropská komise, níže zasílané informace jsou tedy pouze předběžné.

Program je zacílen na podnikatele, kteří v období od 13. března do 30. června byli nuceni uzavřít či výrazně omezit podnikání ve svých provozovnách. Jedná se o refundaci nájemného za období duben až červen 2020 ve výši až 50 %. Podmínkou je však vyjednání 30% slevy na nájemném s vlastníkem předmětných prostor. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč za celé tříměsíční období. Nájemce tak v konečném efektu zaplatí 20 % sjednaného nájemného a 50 % doplatí stát.

V případě, že je vlastníkem předmětu nájmu stát či jiný subjekt z veřejné sféry, dojede po schválení žádosti automaticky k poskytnutí podpory v 80 % sjednaného nájemného, tedy podnikatel opět zaplatí pouze 20 %.

Upozorňujeme, že se jedná o refundaci, tedy nájemce musí za předmětné období zaplatit 50 % nájemného (pokud je pronajímatelem stát tak 80 %) a náhrada mu bude následně vyplacena. Jestliže nájemné podléhá DPH, pak na tento výdaj nelze co do výše DPH čerpat podporu.

ODKLAD PLATEB POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Senát na svém včerejším jednání schválil možnost odkladu splatnosti plateb pojistného na sociálního pojištění pro zaměstnavatele. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za období od května do července 2020 budou tedy zaměstnavatelé moci hradit až do 20. října 2020. Při zaplacení pojistného ve stanovené lhůtě bude zaměstnavatel stále povinen uhradit penále za opožděnou platbu, avšak jeho výše bude snížena o 80 %. Dle vyjádření ministryně práce a sociálních věcí se tak nejedná o plošný odklad plateb na pojistné, ale o půjčku, která by měla podnikatelům zasaženým následky epidemie COVID-19 pomoci s likviditou.

V nejbližších dnech tedy můžeme očekávat, že zmíněný zákon bude podepsán prezidentem a vyhlášen ve sbírce zákonů.

O vývoji obou výše uvedených záležitostí Vás budeme nadále informovat. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.