V súvislosti s ukončením núdzového stavu si Vám dovoľujeme zaslať krátku informáciu ohľadom opatrení v kontexte cezhraničného cestovania, ktoré platia od dnešnej polnoci.

Naďalej platí pri prekračovaní hraníc:

  • cudzinci, ktorí nemali ku dňu 12.03.2020 na území Českej republiky prechodný pobyt nad 90 dní alebo trvalý pobyt, môžu vstúpiť na územie Českej republiky iba v odôvodnených prípadoch;
  • pri vstupe na územie Českej republiky túto skutočnosť bezodkladne oznámiť príslušnej krajskej hygienickej stanici, príp. sa preukázať negatívnym testom na SARS CoV-2 nie starším ako 4 dni;
  • v prípade, že sa osoby vstupujúce na územie Českej republiky ani do 72 hodín od vstupu nepreukážu negatívnym testom na SARS CoV-2, nariadi týmto osobám príslušná krajská hygienická stanica karanténne opatrenie;
  • v prípade pozitívneho testu na SARS CoV-2 bude príslušnou krajskou hygienickou stanicou nariadená izolácia;
  • v prípade osôb, ktorých vstup je považovaný za nevyhnutný, možno výnimočne povoliť vstup na územie Českej republiky bez predloženia potvrdenia o absolvovaní testu, pričom nevyhnutnosť potvrdzuje minister v ktorého kompetencii je oblasť za dané odvetvie.

Aj naďalej platí, že prekračovať hranice možno len na vymedzených hraničných priechodoch.

Vláda dnes ďalej schválila podmienky záručného programu COVID-III s tým, že zmluva medzi ministerstvom priemyslu a obchodu a Českomoravskou záručnou a rozvojovou bankou (ČMZRB) bude zrejme podpísaná ešte dnes v noci a v najbližších dňoch zrejme bude možné žiadať komerčné banky a úvery so zárukou od ČMZRB.