Před několika okamžiky byl v Poslanecké sněmovně schválen zákon týkající se nájmů prostor sloužících podnikání a ačkoliv byl Senátem vrácen s několika pozměňovacími návrhy, došlo k jeho schválení v původní verzi, o které jsme vás již dříve informovali. Níže si tedy dovolujeme připojit pouze krátké shrnutí nejzásadnějších bodů:

  • V rozhodné době (tzn. v době od 12.03.2020 do 30.06.2020) nelze ze strany pronajímatele jednostranně ukončit nájem z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného (neplatí pro poplatky za služby spojené s užíváním), pokud toto prodlení nastalo v rozhodné době a zároveň v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.
  • Dlužné nájemné dle předchozího bodu je nájemce povinen uhradit v tzv. ochranné době (tzn. do 31.12.2020), pakliže nájemce svou povinnost v ochranné době nesplní, může pronajímatel nájem vypovědět s výpovědní dobou 5 dnů.
  • V případě zániku či skončení nájmu v ochranné době je nájemce povinen dlužné nájemné uhradit nejpozději do 30 dnů od zániku či skončení nájmu.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.