Počínaje dnešním dnem bylo možné podávat žádosti o záruky na úvěry poskytované komerčními bankami v rámci programu COVID Praha. Kapacita tohoto programu byla nicméně opět vyčerpána takřka okamžitě. Proto si Vás dovolujeme informovat o připravovaném dalším kole finanční podpory pro podnikatele, kterou chystá Vláda České republiky na přelomu měsíce dubna a května, tzv. program COVID III .

Na základě aktuálně dostupných informací by měly být podmínky následující:

  • na program COVID III bude vyčleněno 150 miliard korun;
  • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) bude tedy moci zaručit úvěry až v objemu 600 miliard korun;
  • úvěry budou poskytovat komerční banky;
  • podpora by měla cílit na OSVČ a podniky zaměstnávající až 500 zaměstnanců;
  • program by neměl být omezen pouze na určité území a měl by tedy zahrnovat i podnikatele aktivní na území hlavního města Prahy.

O dalších podrobnostech Vás budeme informovat v dalších dnech.