Naše advokátní kancelář se dnes prostřednictvím našich kolegů účastnila videokonference s ředitelem Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), jejímž tématem byl připravovaný program státní podpory COVID III. Protože se podmínky tohoto programu výrazně liší od všech ostatních dosud uvedených programů, dovolujeme si Vám ve stručnosti představit jeho základní parametry.

COVID III byl představen jako ryze záruční program, ve kterém bude možnost plnění ze záručního schématu až do objemu 150 miliard Kč, což má vytvořit motivaci pro poskytnutí úvěrů komerčními bankami v objemu 500 miliard Kč. Cílem programu je tedy dát k dispozici bankám nástroj, jak poskytnout úvěry prostřednictvím zvýšení zajištění i klientům, kteří by jinak na komerční úvěr nedosáhli. Přesto ale musí být zajištěna návratnost poskytovaných úvěrů.

Podpora bude poskytována formou záruk za komerční úvěry, a to nikoliv za jednotlivé úvěry, nýbrž jednorázově za celé portfolio daných úvěrů konkrétní komerční banky. Rozhodnutí o poskytnutí úvěru, včetně zařazení do portfolia zaručovaného ČMZRB, tak bude zcela v gesci dané komerční banky. V tomto ohledu tedy odpadá povinnost vyplňování jakýchkoliv formulářů žádosti, jako tomu bylo v předchozích programech.

Do portfolia úvěrů zajišťovaného ČMZRB dané komerční banky budou moci být zařazeny úvěry poskytnuté do 31. 12. 2020, přičemž záruční schéma bude trvat do 30. 06. 2024.

Stále samozřejmě platí, že úvěry se zajištěním ČMZRB budou poskytovány jako provozní, nikoliv tedy např. jako investiční.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám samozřejmě k dispozici.