Zasíláme Vám finální podmínky programu COVID – Nájemné, které publikovalo ministerstvo průmyslu a obchodu:

  • Tento program je určen podnikatelům, kteří museli kvůli krizovým mimořádným opatřením dočasně uzavřít provozovny pro maloobchodní činnost.
  • Podstatou programu COVID – Nájemné je participace státu na nájmu – pronajímatel sleví alespoň 30 % z nájemného, nájemce uhradí 20 % a stát přispěje 50 %.
  • Podpora státu se vztahuje na období druhého kvartálu tohoto roku, přičemž maximální výše podpory činí 10 milionů Kč pro jednoho žadatele.
  • Žádosti bude možné podávat od 26. 6. 2020, 9:00 hodin, a to elektronicky přes informační systém na webu www.mpo.cz.
  • Provozuje-li podnikatel provozovnu ve státním objektu, činí výše podpory 80 % nájemného.