Zasielame Vám  finálne podmienky programu COVID – „Nájemné“, ktoré publikovalo ministerstvo priemyslu a obchodu:

  • Tento program je určený podnikateľom, ktorí museli kvôli krízovým mimoriadnym opatreniam dočasne uzavrieť prevádzkarne pre maloobchodnú činnosť.
  • Podstatou programu COVID – „Nájemné“ je participácia štátu na nájme – prenajímateľ zľaví aspoň 30% z nájomného, nájomca uhradí 20% a štát prispeje 50%.
  • Podpora štátu sa vzťahuje na obdobie druhého kvartálu tohto roka, pričom maximálna výška pomoci predstavuje 10 miliónov Kč pre jedného žiadateľa.
  • Žiadosti bude možné podávať od 26. 6. 2020, 9:00 hodín, a to elektronicky cez informačný systém na webe www.mpo.cz.
  • Ak podnikateľ prevádzkuje prevádzkareň v štátnom objekte, je výška pomoci 80% nájomného.