Rádi bychom Vás informovali o novém programu COVID – Ubytování, který byl schválen na včerejším jednání Vlády ČR a je zaměřen na podporu ubytovacích zařízení, která musela být uzavřena v důsledku preventivních opatření v souvislosti s koronavirovou krizí. Dle sdělení ministryně pro místní rozvoj bude možné předkládat žádosti o příspěvek během srpna, a to prostřednictvím online formuláře.

Rozhodným obdobím pro vyplácení podpory je období od 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020. Výše podpory se má pohybovat od 100 do 300 Kč na pokoj a noc a bude záviset nejen na typu ubytovacího zařízení, tedy na jeho kategorii a třídě, ale také na sezónnosti zařízení, tzn. např. bylo-li ubytovací zařízení v předchozích dvou letech uzavřeno, nebude mít na podporu z tohoto programu nárok, popř. mu bude zkrácena.

Podporu z tohoto programu bude možné čerpat zároveň se státní podporou pro živnostníky či malé s.r.o., avšak pokud již žadatel tuto státní podporu obdržel, příspěvek z programu COVID – Ubytování bude o takto vyplacenou částku zkrácen. S programy COVID – Lázně a COVID – Nájemné je program COVID – Ubytování slučitelný.

Podporu bude možné čerpat za podmínky, že provozovatel ubytovacího zařízení neměl do roku 2019 finanční potíže a k 14. 3. 2020 neměl nedoplatky na zdravotním pojištění nebo jiné nedoplatky ve vztahu k veřejnému rozpočtu.

Program COVID – Ubytování podléhá notifikaci Evropské komise a schválení zákonodárným sborem.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.