Níže vám přinášíme přehled zákonů určených k podpoře podnikatelů postižených pandemií nemoci COVID 19, které včera na svém jednání schválila Poslanecká sněmovna a nyní pouze čekají na podpis prezidenta a vyhlášení ve sbírce zákonů:

V první řadě byl schválen program podpory podnikatelů, kteří mají méně než 50 zaměstnanců. Těmto podnikatelům bude v rámci programu „Antivirus C“ prominuto pojistné za sociální pojištění na červen, červenec a srpen 2020 za následujících podmínek, přičemž splnění podmínek pro prominutí pojistného se zjišťuje v každém měsíci zvlášť:

  • Promíjí se jen pojistné, které platí zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu. Výše pojistného odváděného za jeho zaměstnance se nemění.
  • Snížit pojistné si může zaměstnavatel, který nezaměstnává v posledním dnu měsíce více než 50 zaměstnanců pracovním poměru účastných nemocenského pojištění.
  • Počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný ke konci každého z těchto 3 měsíců, se v porovnání se stavem takových zaměstnanců k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10 %.
  • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivý měsíc (z výše tří uvedených) se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %.

Poslanecká sněmovna dále schválila i tzv. daňový balíček, který má dále ulehčit podnikatelům v překonávání ekonomických dopadů pandemie. Hlavním opatřením celého balíčku je tzv. loss carryback. Tzn., že plátci daně z příjmů budou mít možnost si zpětně snížit základ daně za poslední 2 přímo předcházející účetní období o ztrátu aktuálního účetního období a to až do výše 30 mil. Důsledkem tak bude vrácení vzniklého přeplatku na dani z příjmů a tím pádem vylepšení cash-flow poplatníka. Součástí balíčku je i snížení sazby DPH u ubytovacích služeb.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.