Vážení klienti a obchodní partneři,

chtěli bychom Vás v návaznosti na dnešní jednání Vlády ČR v bodech informovat o nových opatřeních a zamýšlených legislativních změnách v souvislosti s šířením nákazy COVID-19.

 • poskytování příspěvku ve výši 15.000,- Kč měsíčně (tato částka nebude dále daněna) pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), jejichž provozovna byla v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy COVID-19 zavřena nebo jim bylo v této souvislosti znemožněno podnikání, a to po dobu tohoto omezení; příspěvek budou vyplácet finanční úřady, podmínky budou specifikovány v pondělí dne 30. 3. 2020;
 • schváleno odpuštění odvodů na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ do výše minimálních záloh, a to na 6 měsíců;
 • schváleno ošetřovné pro rodiče dětí do 13 let ve výši 424,- Kč na den, maximálně do výši 13.144,- Kč měsíčně po dobu, po kterou nemohou děti navštěvovat školy; o příspěvek bude možné zažádat prostřednictvím finančních úřadů a to jak elektronicky, tak osobně, přičemž o příspěvek může zažádat jen jeden z rodičů;
 • možnost zažádání o bezúročné úvěry (COVID-II) pro malé podniky, a to již od pondělí dne 30. 3. 2020, přičemž minimální částka není stanovena;
 • uvolnění režimu pro hotely a penziony spočívající v tom, že tato ubytovací zařízení mohou ubytovávat všechny osoby, které budou požadovat ubytování za účelem práce, podnikání či jiné obchodní činnosti a dále cizince za účelem práce a cizince, kteří se nacházejí na území ČR do doby, než ČR opustí;
 • příprava návrhu novely zákona o spotřebitelském úvěru, jejímž smyslem je ulevit drobným živnostníkům, a to zejména možností odložením splátek, nezesplatňováním úvěrů, atd.;
 • vyjednávání o bankovním balíčku s řediteli bank působícími na celém území ČR, který by měl spočívat v odložení splátek na minimálně 3 měsíce, snížení či odpuštění úroků z úvěrů menším živnostníkům, jejichž podnikání je omezeno opatřeními Vlády v souvislosti s COVID-19;
 • příprava návrhu novely insolvenčního zákona, která by měla obsahovat možnost zažádání o prodloužení oddlužení, stavění, odložení či prominutí některých lhůt, ad.;
 • příprava programu pro podporu firem v oblasti zemědělství spočívající v odložení splátek a pomoci malým a středním podnikatelům v zemědělství, hospodářství, lesnictví, ad.;
 • zřízení on-line platformy spojujemecesko.cz, na které mohou firmy nabízet své produkty či poptávat pomoc od ostatních firem;
 • zavedení nového opatření pro maloobchody poskytovat svým zákazníkům jednorázové rukavice či jiné prostředky za účelem zamezení přímého kontaktu rukou se zbožím;
 • schválena změna v režimu zaměstnanců – pendlerů, kteří jsou zdravotníky, sociálními pracovníky či členy Integrovaného záchranného systému (IZS), na které se nově nevztahují podmínky pro pendlery.

V případě jakýchkoli otázek či potřeby dalších informací se na nás kdykoli obraťte.

S přáním pevného zdraví