Uvědomujeme si, že mnoho z Vás řeší, jak uhradit za stávající situace Vaše provozní náklady. Proto pro Vás bedlivě sledujeme situaci kolem úvěrových programů COVID. Nyní Vám přinášíme nové informace o programu COVID II.

Ačkoliv ministr Havlíček minulý týden ve čtvrtek avizoval příjem žádostí do programu již od tohoto pondělí, aktuálně se očekává příjem žádostí až od 2. 4. 2020, jelikož podmínky programu ještě nejsou zcela dohodnuty.

Bohužel nám bylo dnes potvrzeno, že ještě ani není dořešeno, zda se žádost o záruku za komerční úvěr bude podávat komerční bance či Českomoravské záruční a rozvojové bance. Obdobně zatím není jisté, zda všechny banky budou poskytovat úvěry až do maximální výše umožněné programem COVID II. Zatím je o programu potvrzeno následující:

  • Jde o záruku za úvěr poskytnutý komerční bankou společně s příspěvkem na úroky z úvěru do výše 1 mil. Kč.
  • Záruka bude poskytována za úvěry od výše 10.000,- Kč až 15.000.000,- Kč.
  • Záruka bude poskytována na dobu až 3 let do výše až 80% jistiny.
  • Zajištěný úvěr od komerční banky bude poskytnut na financování provozních výdajů
  • Je určen malým a středním podnikatelům (tj. nikoliv podnikům, které mají více jak 250 zaměstnanců, obrat vyšší jak 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvahy je vyšší než 43 milionů EUR)
  • Je určen pro podnikatele, kteří museli omezit či zastavit provoz kvůli mimořádným opatřením proti šíření nemoci COVID-19

Co se týče samotných podmínek programu, měly by být vyhlášeny dnes, nejpozději zítra. Stále platí, že většina formulářů z žádosti do programu COVID I by měla být použitelná i pro program COVID II. Obdobně jako v případě programu COVID I by pro podání žádosti mělo být dostatečné přiložit pouze základní přílohy (žádost lze tedy podat v neúplné podobě).

Jakmile budou vyhlášeny podmínky programu, budeme Vás o jejich obsahu informovat.