Vážení klienti a obchodní partneri,

chceli by sme Vás v nadväznosti na dnešné rokovanie Vlády ČR v bodoch informovať o nových opatreniach a plánovaných legislatívnych zmenách v súvislosti so šírením nákazy COVID-19.

 • poskytovanie príspevku vo výške 15.000, – Kč mesačne (táto suma nebude ďalej zdaňovaná) pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorých prevádzkareň bola v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nákazy COVID-19 zatvorená alebo im bolo v tejto súvislosti znemožnené podnikanie, a to po dobu tohto obmedzenia; príspevok budú vyplácať finančné úrady, podmienky budú špecifikované v pondelok 30. 3. 2020;
 • schválené odpustenie odvodov na sociálne a zdravotné poistenie pre SZČO do výšky minimálnych záloh, a to na 6 mesiacov;
 • schválené ošetrovné pre rodičov detí do 13 rokov vo výške 424, – Kč na deň, maximálne do výšky 13.144, – Kč mesačne po dobu, po ktorú nemôžu deti navštevovať školy; o príspevok bude možné zažiadať prostredníctvom finančných úradov a to ako elektronicky, tak aj osobne, pričom o príspevok môže požiadať len jeden z rodičov;
 • možnosť zažiadať o bezúročné pôžičky (COVID-II) pre malé podniky, a to už od pondelka 30. 3. 2020, pričom minimálna suma nie je stanovená;
 • uvoľnenie režimu pre hotely a penzióny spočívajúce v tom, že tieto ubytovacie zariadenia môžu ubytovať všetky osoby, ktoré budú požadovať ubytovanie za účelom práce, podnikania či inéj obchodnej činnosti a ďalej cudzincov za účelom práce a cudzincov, ktorí sa nachádzajú na území ČR do doby, než ČR opustí;
 • príprava návrhu novely zákona o spotrebiteľskom úvere, ktorej zmyslom je uľaviť drobným živnostníkom, a to najmä možnosťou odkladu splátok, nezosplatňovaním úverov, atď .;
 • vyjednávanie o bankovom balíčku s riaditeľmi bánk pôsobiacimi na celom území ČR, ktorý by mal spočívať v odložení splátok na minimálne 3 mesiace, znížení či odpustení úrokov z úverov menším živnostníkom, ktorých podnikanie je obmedzené opatreniami Vlády v súvislosti s COVID-19;
 • príprava návrhu novely insolvenčného zákona, ktorá by mala obsahovať možnosť zažiadať o predĺženie oddĺženia, pozastavenie, odloženie alebo odpustenie niektorých lehôt, ad .;
 • príprava programu pre podporu firiem v oblasti poľnohospodárstva spočívajúca v odložení splátok a pomoci malým a stredným podnikateľom v poľnohospodárstve, hospodárstve, lesníctve, ad .;
 • zriadenie on-line platformy www.spojujemecesko.cz, na ktorej môžu firmy ponúkať svoje produkty či dopytovať pomoc od ostatných firiem;
 • zavedenie nového opatrenia pre maloobchody poskytovať svojim zákazníkom jednorazové rukavice či iné prostriedky na zabránenie priameho kontaktu rúk s tovarom;
 • schválená zmena v režime zamestnancov – pendlerov, ktorí sú zdravotníkmi, sociálnymi pracovníkmi či členmi Integrovaného záchranného systému (IZS), na ktorých sa novo nevzťahujú podmienky pre pendlerov.V prípade akýchkoľvek otázok či potreby ďalších informácií sa na nás kedykoľvek obráťte.

S želaním pevného zdravia