Rádi bychom Vás informovali o tom, že ke včerejšímu dni bylo Senátem České republiky schváleno krizové ošetřovné, zákon o kompenzačním bonusu a příspěvek pro osoby v karanténě, tzv. izolačku.

Pro přehlednost uvádíme k jednotlivým programům následující:

Krizové ošetřovné

 • budou moci čerpat rodiče v případě, že školy zavřou třídy v souvislosti s epidemií covid-19 nebo onemocní jejich samotné dítě nemocí covid-19;
 • platí zpětně od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2022;
 • dosáhne 80% denního vyměřovacího základu, minimálně však 400 Kč;
 • vztahuje se i na osoby pracující na základě DPP či DPČ, které se účastní nemocenského pojištění.

Kompenzační bonus

 • vztahuje se na osoby vykonávající samostatnou výdělečnou činnost (OSVČ), společníky s.r.o. a osoby vykonávající práci na základě DPP nebo DPČ;
 • zavádí dvě nová bonusová období v době 22. 11. – 31. 12. 2021 a dále 1. 1. – 31. 1. 2022, kdy bude umožněno podnikatelům s poklesem tržeb nejméně o 30% ve srovnávaném období oproti průměrné měsíční výši příjmů ve srovnávacím období, žádat o příspěvek až 1.000 Kč, pro osoby pracující na základě DPP a DPČ činí výše kompenzačního bonusu 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období;
 • srovnávacím obdobím jsou libovolné 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od června do října 2021;
 • je možné čerpat s jakýmkoliv dalším dotačním programem.

 Příspěvek pro osoby v karanténě, tzv. izolačka

 • vztahuje se na osoby, které se nacházejí či pobývaly v karanténě či izolaci z důvodu infekčního onemocnění;
 • platí zpětně od 30. 11. 2021 do 28. 2. 2022;
 • zaměstnavatel bude vyplácet zaměstnanci nad rámec běžné ,,nemocenské“ bonus v maximální výši až 370 Kč za kalendářní den;
 • zaměstnavatel zároveň nemusí žádat o refundace, neboť příspěvek si sám odečte od povinného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Odečet může být proveden do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte kdykoli obrátit.