Dovolujeme si Vás tímto informovat, že po jednání vlády konaném dne 05. 01. 2022 bylo rozhodnuto, že se karanténa a izolace od 11. 01. 2022 zkrátí na pět dnů.

Rovněž došlo k zavedení povinnosti zaměstnavatele testovat od 17. 01. 2022 všechny zaměstnance dvakrát týdně pomocí antigenních samotestů s tím, že následující testování zaměstnance proběhne každý 3. den po předchozím testování. O testování je zaměstnavatel povinen vést evidenci.

V případě, že není zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti, jeho testování proběhne při jeho nejbližším příchodu na pracoviště.

Při odmítnutí testování ze strany zaměstnance je zaměstnavateli uložena povinnost oznámit danou skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví v místě výkonu činnosti zaměstnavatele. Zároveň je takovému zaměstnanci uložena povinnost nosit respirátor třídy FFP2 po celou dobu přítomnosti na pracovišti, dodržovat rozestupy alespoň 1,5m od ostatních osob a stravovat se odděleně od ostatních osob. Zaměstnavatel je povinen zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami.

Testovat se nemusí osoby, které:

  • mají negativní PCR test provedený během posledních 72 hodin;
  • mají negativní AG test provedený během posledních 24 hodin zdravotním pracovníkem;
  • podstupují preventivní test u jiného zaměstnavatele.

Výše uvedené skutečnosti má zaměstnanec povinnost zaměstnavateli prokázat pomocí:

  • potvrzení vystavěné poskytovatelem zdravotních služeb;
  • digitální certifikát EU COVID;
  • písemným potvrzením od jiného zaměstnancova zaměstnavatele o podstupování preventivního testování.

V případě pozitivního výsledku testu je zaměstnanec povinen neprodleně uvědomit o této skutečnosti zaměstnavatele, pracoviště opustit a poskytnout součinnost místě příslušnému orgány ochrany veřejného zdraví. Zaměstnavatel je povinen zaslat do následujícího dne po testování místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob s kontaktními údaji, které byly testovány s pozitivním výsledkem.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že stejná povinnost (samotestování dvakrát týdně) platí rovněž pro osoby samostatně výdělečně činné, které se při výkonu své činnosti setkávají s třetími.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte kdykoli obrátit.