Rádi bychom Vás informovali o novém programu pro malé a střední podnikatele, jehož cílem je snížení dopadů nucené změny dodavatele energií.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo dne 6.12.2021 výzvu k předložení projektů pro získání bezplatné záruky „Vynucená změna dodavatele energií“ od Národní rozvojové banky.

Záruka bude poskytnutá až do výše 80% zaručovaného úvěru. Maximální výše úvěru může dosáhnout 2.000.000,- Kč.  Žádost o poskytnutí záruky mohou předložit malí a střední podnikatelé postižení nucenou změnou dodavatele energií. Pro poskytnutí této záruky musí podnik doložit, že k navýšení záloh na energie došlo po 13. říjnu 2021, a to o více než 100 %. Takto získané prostředky mohou podnikatelé využít k úhradě nákladů na dodávky elektřiny, plynu a jiných energií, případně k úhradě jiných provozních nákladů vzniklých v souvislosti s nucenou změnou dodavatele.

Žádosti je možné podávat ode dne 17.12.2021 až do 20.11.2023.  O záruku se žádá prostřednictvím formuláře, který bude zveřejněn na webové stránce Národní rozvojové banky.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte kdykoli obrátit.