Na včerejším jednání vlády byl schválen návrh zákona, kterým se mění tzv. Lex COVID, tedy zákon o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na osoby účastnící se soudního řízení, právnické osoby a další, a v souvislosti s tím i insolvenční zákon. Přijaté změny se týkají zejména oblasti insolvence a jedná se o následující:

  • obnovení možnosti využít za stanovených podmínek ochrany mimořádného moratoria, a to až do 30. 6.2021;
  • prodloužení nemožnosti soudu zrušit schválené oddlužení v insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka do 5. 2019, z důvodu neplnění splátkového kalendáře;
  • prodloužení omezení soudu provést výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, a to do 2. 2021.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.