Rádi bychom Vás informovali o novinkách v souvislosti s opatřeními na podporu podnikání v době koronavirové krize:

Prodloužení programu Antivirus A:

Vláda schválila možnost zažádat o kompenzaci nákladů v rámci programu Antivirus A pro zaměstnavatele, kteří museli v důsledku mimořádných vládních opatření částečně či úplně omezit svůj provoz či jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, a to nově až do 31. srpna 2020.

Liberační balíček III:

Liberační balíček III, který byl schválen na včerejším jednání Vlády, prodlužuje a rozšiřuje některé daňové úlevy, které byly přijaty v rámci Liberačních balíčků I a II, konkrétně:

  • prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. srpna 2020 a prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením;
  • prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání a uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí do 31. prosince 2020 za podmínky, že správce daně povolí toto posečkání v souvislosti s epidemií koronaviru; sankce spojené s pozdějším podáním daňového přiznání a zaplacením daně budou prominuty.

Úvěry pro živnostníky ve Středočeském kraji:

Středočeský kraj vybral jako finančního partnera pro podporu živnostníků ve Středočeském kraji Komerční banku, která poskytne regionu úvěr v objemu až 2,75 miliardy korun na financování návratné finanční pomoci pro živnostníky postižené v souvislosti s koronavirovou epidemií. Této úvěr bude možné čerpat během června a července 2020, a to do maximální výše 50.000 Kč pro jednoho podnikatele, který jej bude moci začít splácet až za rok, tj. v červnu 2021. Půjčka však musí být splacena nejpozději do 15. března 2024.

Krizový akční plán cestovního ruchu:

Vláda schválila akční plán, který má přispět k obnovení odvětví cestovního ruchu v České republice. Cílem Akčního plánu je přispět k nastavení protikrizových opatření, která udržitelným a efektivním způsobem umožní obnovu odvětví cestovního ruchu. Krizový akční plán zároveň zahrnuje šest tematických prioritních okruhů (Financování cestovního ruchu a podpora zvýšení poptávky po službách cestovního ruchu, Ochrana spotřebitele a rovné podmínky podnikání, Integrovaný marketing, Sběr dat a analytická práce, Podpora zaměstnanosti a Řízení/systém).

O dalším vývoji Vás budeme informovat.