Nižšie vám prinášame prehľad zákonov určených na podporu podnikateľov postihnutých pandémiou choroby COVID 19, ktoré včera na svojom rokovaní schválila Poslanecká snemovňa ČR a teraz len čakajú na podpis prezidenta a vyhlásenie v zbierke zákonov:

V prvom rade bol schválený program podpory podnikateľov, ktorí majú menej ako 50 zamestnancov. Týmto podnikateľom bude v rámci programu „Antivirus C“ odpustené poistné za sociálne poistenie na jún, júl a august 2020 za nasledovných podmienok, pričom splnenie podmienok pre odpustenie poistného sa zisťuje v každom mesiaci zvlášť:

  • Odpúšťa sa len poistné, ktoré platí zamestnávateľ ako daňovník poistného vo výške 24,8% zo svojho vymeriavacieho základu. Výška poistného odvádzaného za jeho zamestnancov sa nemení.
  • Znížiť poistné si môže zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva v poslednom dni mesiaca viac ako 50 zamestnancov pracovnom pomere zúčastňujúcich sa nemocenského poistenia.
  • Počet zamestnancov v pracovnom pomere, zistený ku koncu každého z týchto 3 mesiacov, sa v porovnaní so stavom takých zamestnancov k 31. 3. 2020 neznížil o viac ako 10%.
  • Úhrn vymeriavacích základov zamestnancov v pracovnom pomere za jednotlivý mesiac (z vyššie uvedených troch) sa v porovnaní s úhrnom vymeriavacích základov takých zamestnancov v marci 2020 neznížil o viac ako 10%.

Poslanecká snemovňa ďalej schválila aj tzv. Daňový balíček, ktorý má ďalej uľahčiť podnikateľom v prekonávaní ekonomických dopadov pandémie. Hlavným opatrením celého balíčka je tzv. loss carryback. Tzn., Že platitelia dane z príjmov budú mať možnosť si spätne znížiť základ dane za posledné 2 priamo predchádzajúce účtovné obdobia o stratu aktuálneho účtovného obdobia a to až do výšky 30 mil. Dôsledkom tak bude vrátenie vzniknutého preplatku na dani z príjmov a tým pádom vylepšenie cash-flow daňovníka. Súčasťou balíčka je aj zníženie sadzby DPH u ubytovacích služieb.

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte obrátiť.