Níže naleznete informace o aktuálním vývoji uvolňování protiepidemických opatření.

Volný pohyb – opatření pro cizince a občany ČR

Došlo ke zrušení zákazu volného pohybu osob, a to včetně zrušení zákazu vycestovat. Při cestování do zahraničí stále platí, že po návratu zpět do ČR je nutná karanténa, případně potvrzení o bezinfekčnosti. Toto opatření je účinné od dnešního dne.

Novinkou je umožnění vstupu cizinců za účelem výkonu ekonomické činnosti za podmínky předložení negativního testu na koronavirus, který není starší než 4 dny. V ostatním stále platí zákaz přicestování cizinců do ČR, kteří nemají v ČR přechodný či trvalý pobyt. Toto opatření je účinné od pondělí 27.4.2020.

Ohledně volného pohybu osob na území ČR stále platí některá omezení jako např. maximálního počtu 10 osob na veřejném prostranství. Toto opatření je účinné od dnešního dne.

Maloobchodní prodej

Došlo k povolení otevření prodejnám s prodejní plochou do 2.500 m2 s účinností od pondělí 27.4.2020. Toto se týká nejen samostatných prodejen, ale i prodejen umístěných v nákupních centrech s prodejní plochou nad 5.000 m2 se samostatným vchodem z ulice (např. retail parky). Musí však být dodržena hygienická opatření, zejména nutnost dodržovat rozestupy, mít zakrytá ústa a nos, mít k dispozici dezinfekci a prodavači přijímající od zákazníků hotovost musí mít ochranné rukavice. Zároveň o těchto hygienických opatřeních musí být zákazníci v prodejně informováni. Informační leták je k dispozici na stránkách MPO.

Další opatření

K dnešnímu dni nabyly účinnosti některé zákony, o kterých jsme vás již dříve informovali. Jedná se o tzv. justiční balíček, který prodlužuje lhůty u některých řízení a upravuje možnosti jednání statutárních orgánů právnických osob (možnost konání valné hromady distančně, případně hlasování per rollam aniž by to stanovy umožňovaly).

V následujících dnech nabyde účinnosti zákon ke zmírnění dopadů na nájemce nebytových prostor, který byl dnes podepsán Prezidentem.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici.