Nižšie nájdete informácie o aktuálnom vývoji uvoľňovania protiepidemických opatrení.

Voľný pohyb – opatrenie pre cudzincov a občanov ČR
Došlo k zrušeniu zákazu voľného pohybu osôb, a to vrátane zrušenia zákazu vycestovať. Pri cestovaní do zahraničia stále platí, že po návrate späť do ČR je nutná karanténa, prípadne potvrdenie o bezinfekčnosti. Toto opatrenie je účinné od dnešného dňa.

Novinkou je umožnenie vstupu cudzincov na účel výkonu ekonomickej činnosti za podmienky predloženia negatívneho testu na koronavírus, ktorý nie je starší ako 4 dni. Stále platí zákaz pricestovania cudzincov do ČR, ktorí nemajú v ČR prechodný alebo trvalý pobyt. Toto opatrenie je účinné od pondelka 27.4.2020.

Ohľadom voľného pohybu osôb na území ČR stále platia niektoré obmedzenia ako napr. maximálneho počtu 10 osôb na verejnom priestranstve. Toto opatrenie je účinné od dnešného dňa.

Maloobchodný predaj
Došlo k povoleniu otvorenia predajniam s predajnou plochou do 2.500 m2 s účinnosťou od pondelka 27.4.2020. Toto sa týka nielen samostatných predajní, ale aj predajní umiestnených v nákupných centrách s predajnou plochou nad 5.000 m2 so samostatným vchodom z ulice (napr. retail parky). Musia však byť dodržané hygienické opatrenia, najmä nutnosť dodržiavať rozostupy, mať zakryté ústa a nos, mať k dispozícii dezinfekciu a predavači prijímajúci od zákazníkov hotovosťí musia mať ochranné rukavice. Zároveň o týchto hygienických opatreniach musia byť zákazníci v predajni informovaní. Informačný leták je k dispozícii na stránkách MPO.

Ďalšie opatrenia
K dnešnému dňu nadobudli účinnosť niektoré zákony, o ktorých sme vás informovali už predtým. Ide o tzv. justičný balíček, ktorý predlžuje lehoty u niektorých riadení a upravuje možnosti rokovania štatutárnych orgánov právnických osôb (možnosť konania valného zhromaždenia dištančne, prípadne hlasovanie per rollam bez toho aby to stanovy umožňovali).

V nasledujúcich dňoch nadobudne účinnosť zákon na zmiernenie dopadov na nájomcou nebytových priestorov, ktorý bol dnes podpísaný Prezidentom.

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii.