Před chvílí vystoupila vláda ČR s nejnovějšími informacemi, zejména ve vztahu k podpoře OSVČ a programu ANTIVIRUS, které Vám tímto ve zkratce přinášíme:

Vláda schválila jednorázovou podporu pro OSVČ ve výši 25.000,- Kč. Hlavní podmínkou pro tuto podporu je pokles obratu za první kvartál ve srovnání s kvartálem minulým o více než 10%.

Toto opatření nicméně podléhá schválení Parlamentem a Prezidentem ČR, přičemž Poslanecká sněmovna tento bod projedná 7.4.2020.

O dalších podrobnostech Vás budeme informovat v následujících dnech.

Vláda dnes taktéž schválila další podrobnosti k programu ANTIVIRUS, tedy programu na ochranu zaměstnanosti. Program se vztahuje pouze na zaměstnavatele, kteří dodržují zákoník práce a zaměstnanci nesmí běžet výpovědní doba. Další podmínkou je, že zaměstnavatel odvádí za své zaměstnance povinné odvody.

Dnes bylo také schváleno, že aplikačním kritériem je uzavření nebo omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény zaměstnanci – zde náleží zaměstnavatelům příspěvek až do maximální výše 39.000,-Kč.

Tento program se vztahuje také na zaměstnavatele, kteří museli omezit svou činnost v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru – zde náleží zaměstnavatelům příspěvek až do maximální výše 29.000,-Kč.

Další podmínky Vám přineseme zítra.

Taktéž byl vládou schválen balíček „justičních“ opatření, jehož finální podoba nám ještě není známa, jelikož i zde je vyžadován souhlas Parlamentu a Prezidenta. Toto by mělo být projednáno Poslaneckou sněmovnou taktéž 7.4.2020. Následující však bylo zveřejněno:

  • Prominutí zmeškání lhůt, bude posuzováno individuálně, pouze z důvodů v souvislosti s opatřeními, a to v občanskoprávních, insolvenčních, exekučních, správních a trestních řízení, při řízení před Ústavním soudem a Ministerstvem spravedlnosti;
  • Insolvence – odklad povinnosti dlužníka na sebe podat insolvenční návrh do doby uplynutí 6 měsíců od ukončení mimořádného opatření; k věřitelským insolvenčním návrhům podaným do 31.8.2020 se nebude přihlížet;
  • Orgány právnických osob budou moci rozhodovat distančně nebo per rollam, a to i v případě, že to společenská smlouva neumožňuje.