Před chvílí byl zveřejněn text výzvy programu COVID II. Proto Vám rychle přinášíme krátkou informaci o nejvýznamnějších změnách oproti předpokládané podobě programu, jak jsmeVám ho dosud podávali.

Předně z programu lze čerpat finanční prostředky pouze na provozní náklady provozoven umístěných mimo hlavní město Prahu! Důvodem je, že na program COVID II jsou čerpány finanční prostředky z již fungujícího evropského operačního programu.

V podmínkách výzvy (zatím) není stanoveno, že by podmínkou podpory bylo utrpění újmy v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními proti šíření nemoci COVID-19. Hovoří se toliko o překlenutí krizové ekonomické situace vyvolané šířením nemoci COVID -19. Nelze ale vyloučit, že podmínky budou ještě v následujících dnech aktualizovány.

Zatímco o úvěr samotný bude žádáno u obchodní banky, samostatná žádost o garanci za něj včetně příspěvku na úroky bude adresována ČMRZB.

Další podrobnější informace pro Vás připravujeme.