Níže Vám přinášíme přehled nejdůležitějších návrhů (a rozhodnutí) v rámci podpory podnikatelů, které dnes vláda ČR přijala na svém zasedání:

  • snížení sazby DPH z 15% na 10% v oblasti ubytovacích služeb; snížení by mělo platit zpětně od 1. 1. 2020
  • snížení silniční daně o čtvrtinu, a to u nákladních automobilů s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny
  • firmám do 50 zaměstnanců chce vláda odpustit sociální odvody za měsíce červen až srpen 2020, avšak za dodržení určitých podmínek
  • program Antivirus bude prodloužen do 31. 8. 2020
  • podnikatelé budou mít možnost zpětně uplatnit daňovou ztrátu, a to za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla
  • od zítřejšího dne budou otevřeny všechny hraniční přechody s Rakouskem a Německem; kontroly podmínek vstupu na území ČR budou probíhat pouze namátkově