Vláda včera schválila zpřísnění protiepidemických opatření, která jsou účinná od 30. 1. 2021. Hlavní změny jsou následující:

  • Poskytování ubytovacích služeb je nadále povoleno pouze osobám, pro které je to nezbytné pro výkon povolání podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (služební cesty), a tato osoba je povinna tuto skutečnost prokázat písemným potvrzení od zaměstnavatele nebo objednatele (v případě OSVČ). Provozovatel ubytovacího zařízení je povinen uchovat prokázání účelu po celou dobu pobytu ubytované osoby. Ubytování smí být poskytnuto pouze zmíněným osobám, a tedy nikoli jejich rodinným příslušníkům nebo jinému doprovodu.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.