Vláda ČR včera schválila sprísnenie protiepidemických opatrení, ktoré sú účinné od 30. 1. 2021. Hlavné zmeny sú nasledovné:

  • Poskytovanie ubytovacích služieb je naďalej povolené len osobám, pre ktoré je to nevyhnutné na výkon povolania podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti (služobnej cesty), a táto osoba je povinná túto skutočnosť preukázať písomným potvrdením od zamestnávateľa alebo objednávateľa (v prípade SZČO). Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný uchovať preukázanie účelu po celú dobu pobytu ubytovaných osôb. Ubytovanie smie byť priznané iba spomínaným osobám, a teda nie ich rodinným príslušníkom alebo inému sprievodu.

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.