Vláda České republiky rozhodla o změně mimořádných opatření týkajících se nošení ochranných prostředků dýchacích cest, testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV2 a o omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb.

Od pondělí 25. října 2021 se nařizuje nošení respirátorů ve vnitřních prostorách, a to:

 • na pracovišti, vyjma osob, které nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami. Zaměstnavatelům se současně nařizuje vybavit své zaměstnance respirátory v dostatečném počtu na každou směnu,
 • v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, mezinárodních letištích, vysokých školách, školách a školských zařízeních s výjimkou žáku základních škol či osmiletých gymnázií,
 • vnitřních prostorech barů a restaurací, v divadlech, kinech a koncertních halách, muzeích či hernách,
 • na veřejných či soukromých akcích, kterých se zúčastní 30 nebo více osob,
 • ve všech ostatních vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování, ve kterých se nachází nejméně 2 osoby, u kterých není možné dodržet rozestup 1,5 metru.

Od pondělí 1. listopadu dochází k následujícím změnám:

 • platnost certifikátu o provedeném antigenních testu v odběrovém místě bude zkrácena na 24 hodin,
 • platnost certifikátu o provedeném PCR testu v odběrovém místě bude zkrácena na 72 hodin,
 • preventivní antigenní a PCR testy na přítomnost viru SARS CoV2 budou mít hrazeny pouze následující osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v ČR:
  • osoby do 18 let věku,
  • osoby, které se nemohou podrobit očkování kvůli kontraindikaci,
  • osoby, které jsou očkování jednou dávkou.
 • nově je také obsluha v restauracích povinna zkontrolovat, zda zákazník disponuje platným dokladem o bezinfekčnosti. Bezinfekčnost lze jako doposud prokázat certifikátem o očkování, platným certifikátem o absolvování antigenního či PCR testu nebo certifikátem o prodělané nemoci COVID 19, od které neuplynulo více než 180 dní. Děti do 12 let věku nemají povinnost prokázat se dokladem o bezinfekčnosti.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.