Vláda Českej republiky rozhodla o zmene mimoriadnych opatrení týkajúcich sa nosenia ochranných prostriedkov na ochranu dýchacích ciest, testovania obyvateľstva na prítomnosť vírusu SARS CoV2 a obmedzenia maloobchodného predaja a poskytovania služieb.

Od pondelka 25. októbra 2021 sa nariaďuje nosenie respirátorov vo vnútorných priestoroch:

 • na pracovisku, s výnimkou osôb, ktoré neprichádzajú do fyzického kontaktu s inými osobami. Zároveň sa zamestnávateľom nariaďuje, aby svojich zamestnancov vybavili respirátormi v dostatočnom počte na každú zmenu,
 • v obchodoch, prevádzkach služieb, zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, na medzinárodných letiskách, vysokých školách, školách a školských zariadeniach s výnimkou žiakov základných škôl alebo osemročných gymnázií,
 • vnútorných priestoroch barov a reštaurácií, divadiel, kín a koncertných sál, múzeí alebo herní,
 • na verejných alebo súkromných podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje 30 alebo viac osôb,
 • vo všetkých ostatných vnútorných priestoroch budov, okrem obydlia alebo miesta ubytovania, kde sa nachádzajú najmenej 2 osoby a kde nie je možné dodržať vzdialenosť 1,5 metra.

Od pondelka 1. novembra sa uskutočnia tieto zmeny:

 • platnosť certifikátu o antigénovom teste vykonanom v mieste odberu vzoriek sa skráti na 24 hodín,
 • platnosť certifikátu o PCR teste vykonanom v mieste odberu vzoriek sa skráti na 72 hodín,
 • preventívne antigénové a PCR testy na prítomnosť SARS CoV2 budú hradené len nasledujúcim osobám, ktoré sú v Českej republike poistené na základe verejného zdravotného poistenia:
  • osoby mladšie ako 18 rokov,
  • osoby, ktoré nemôžu byť očkované z dôvodu kontraindikácie,
  • osoby, ktoré sú očkované jednou dávkou.
 • Novo je obsluha v reštauráciách povinná skontrolovať, či má zákazník platný doklad o bezinfekčnosti. Tak ako predtým, dôkazom o bezinfekčnosti môže byť potvrdenie o očkovaní, platné potvrdenie o absolvovaní antigénového alebo PCR testu alebo potvrdenie o ochorení COVID 19 nie staršie ako 180 dní. Od detí mladších ako 12 rokov sa nevyžaduje doklad o bezinfekčnosti.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.