V návaznosti na naše předchozí informace o povinné ochraně oznamovatelů (tzv. Whistleblowing) si Vás dovolujeme informovat o zpoždění připravovaného českého zákona.

Návrh českého zákona o ochraně oznamovatelů již nemůže být projednán dosavadní Poslaneckou sněmovnou. Jelikož dosud nepřijaté návrhy zákonů nemohou být ani automaticky převzaty nově zvolenou Poslaneckou sněmovnou, bude muset legislativní proces začít nanovo, jakmile vláda návrh zákona znovu předloží nově zvolené Poslanecké sněmovně.

Toto zdržení přijetí příslušného českého zákona ale neznamená, že oznamovatelé nebudou chráněni. Česká republika je zavázána povinnosti podle směrnice promítnout do svého právního řádu a po dobu, kdy tomu tak nebude, budou mít oznamovatelé po skončení transpoziční lhůty (tj. od 17. 12. 2021) možnost se domáhat náhrady škody, která vznikla v důsledku neposkytnutí ochrany, od státu.

Je třeba zdůraznit, že směrnicí předepisované povinnosti, zejména povinnost vypracování vnitřního systému ochrany, budou zavedeny do českého právního řádu v každém případě. Je možné, že nová vláda bude s ohledem na transpoziční lhůtu nucena postupovat rychle.

Zaměstnavatelé, kteří se již začali připravovat, by tak neměli svoji přípravu přerušovat a ostatní by měli využít tento čas k včasné přípravě, tak aby nebyli, až se bude stávající zpoždění české legislativy dohánět, „zahlceni“ ochranou oznamovatelů.

 My proto také pokračujeme v přípravách našich klientů, kdy jsme schopni jim nabídnout komplexní řešení systému ochrany oznamovatelů zahrnující jak právní tak i technické řešení v souladu s požadavky směrnice.

 O tomto tématu Vás budeme samozřejmě dál informovat.

V případě zájmu o více informací týkajících se povinnosti ochrany oznamovatelů se na nás neváhejte kdykoli obrátit.