Bedlivě sledujeme okruh povinností, které přinese zavedení povinné ochrany oznamovatelů (tzv. whistelblowing), která byla přijata na evropské úrovni evropskou směrnicí o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie. Členské státy musí do 17. 12. 2021 do svého právního řádu zavést pro firmy povinnost k ochraně oznamovatelů a stanovit některé její podmínky a limity.

Již nyní je zřejmé, že v obecné rovině půjde o povinnost zavést interní systém umožňující důvěrně a zejména nejlépe anonymně od zaměstnanců a dalších osob, které pro ní vykonávají činnost, přijímat oznámení na porušení práva a tyto nezávisle a důvěrně vyhodnocovat. Dle uváděné směrnice tato povinnost dopadne na veškeré podniky, které mají více jak 50 zaměstnanců. Ale aktuální vládní návrh českého zákona tuto hranici dokonce snižuje na 25 zaměstnanců.

V tuto chvíli vzhledem k probíhajícímu legislativnímu procesu, nelze poskytnout bližší údaje, ale jakmile legislativní proces postoupí, připravíme pro vás na toto téma podrobnější informace a seminář/webinář. Zároveň jsme již nyní navázali spolupráci s technologickým partnerem z Dánska, které zatím jako jediný stát EU přijalo národní legislativu a získává první poznatky z živé praxe. Momentálně intenzivně pracujeme na propojení jejich technického řešení, které splňuje požadavky dle evropské směrnice, s předpokládanou podobou českého zákona, tak abychom mohli našim klientům nabídnout komplexní řešení nově uložených povinností.