Radi by sme Vám potvrdili a upresnili, aké opatrenia, ktoré sa Vás pravdepodobne dotknú, prijala včera večer vláda Českej republiky.

  • Zakazuje sa maloobchodný predaj a predaj a poskytovanie služieb v prevádzkach podľa živnostenského zákona v nedeľu po celý deň a v pondelok až v sobotu v čase medzi 20:00 až 04:59 hod. Jedinými výnimkami sú čerpacie stanice, lekárne, predajne na letiskách , železničných a autobusových staniciach a predajne v zdravotníckych zariadeniach.
  • Od 21:00 hod. do 4:59 hod platí aj zákaz vychádzania s výnimkou napr. pre výkon povolania, ale medzi uvedenými výnimkami v zásade nie sú návštevy obchodov.
  • Zamestnávateľom sa prikazuje využívať prácu na diaľku, pokiaľ ju zamestnanci môžu vzhľadom k charakteru práce a prevádzkovým podmienkam vykonávať v mieste bydliska. Je tak primárne na zamestnávateľovi, aby posúdil, či je v prípade konkrétneho zamestnanca práca na diaľku možná.

Vláda schválila tiež predĺženie podporného programu „Antivirus B“ až do konca roka, teda do 31. decembra 2020.

Ďalej upozorňujeme niektorých našich klientov, že za domáce potreby, ktoré majú výnimku zo zákazu maloobchodného predaja v denných hodinách, sa nepovažujú nábytok, koberce a iné podlahové krytiny.

Vyššie uvedené opatrenia sú zatiaľ účinné od 28. októbra 2020 od 00:00 hod. Do 3. novembra 2020 do 23:59 hod.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.