Notárska kancelária

Naši klienti si veľmi cenia to, že UEPA spolupracuje s českou notárskou kanceláriou, ktorá pôsobí priamo v priestoroch našej kancelárie v Prahe. Notár je prítomný v pravidelných úradných hodinách alebo po dohode s klientom. V súlade so zákonnými požiadavkami vystupuje notár celkom nezávisle od advokátskej kancelárie a pochopiteľne je k dispozícii nielen pre klientov UEPA.

Ak to vyžadujú potreby klienta, jeden z našich advokátov je takisto schopný zaistiť overenie podpisu.