Notárska kancelária

Naši klienti si veľmi cenia to, že UEPA úzko spolupracuje s českou notárskou kanceláriou v Prahe. Notár je prítomný po dohode s klientom. V súlade so zákonnými požiadavkami vystupuje notár celkom nezávisle od advokátskej kancelárie a pochopiteľne je k dispozícii nielen pre klientov UEPA.

Ak to vyžadujú potreby klienta, sú naši advokáti v Prahe takisto schopní zaistiť overenie podpisu.