Profesijné príležitosti UEPA

Máte záujem o spoluprácu s nami?

UEPA rastie a hľadá schopných právnikov. Pokiaľ veríte, že môžete odborne a ľudsky prispieť k nášmu úspechu, zašlite nám svoj životopis a motivačný list.

Email: hr@uepa.cz

Od svojich spolupracovníkov očakávame to isté, čo naši klienti od nás: najlepšie výsledky, medzinárodné skúsenosti, napríklad z dlhšieho pobytu v zahraničí, prípadne tiež doktorát a/alebo zahraničný vysokoškolský titul (napr. LL.M. alebo M.C.J.). Z dôvodu nášho podnikateľského prístupu k náročným právnym zadaniam je výhodou aj dodatočná ekonomická kvalifikácia. Zásadné sú perfektné znalosti češtiny a nemeckého alebo anglického jazyka. Pokiaľ ste už získali skúsenosti v určitej oblasti práva, radi v tomto smere podporíme váš rozvoj a budeme sa usilovať o vybudovanie alebo rozšírenie tejto právnej oblasti v našej kancelárii.

Kolegovia bez praxe budú mať príležitosť dôkladne sa zapracovať pod vedením našich partnerov a skúsených advokátov.

V zásade však od vás očakávame vysokú mieru nezávislosti a samostatnosti aj ochoty prevziať zodpovednosť.

Váš podnikateľský talent u nás padne na úrodnú pôdu. UEPA vám poskytne podporu pri utváraní a realizácii nových podnikateľských nápadov.

Charakteristickým znakom našej kancelárie je efektívna komunikácia a veľká miera otvorenosti medzi všetkými našimi spolupracovníkmi pri veľmi plochej hierarchii. Vnímame sami seba ako JEDEN tím a nepripúšťame internú konkurenciu. Naši advokáti hrajú pri všetkých rozhodnutiach dôležitú rolu.

Odmena ponúkaná spoločnosťou UEPA je porovnateľná s veľkými zahraničnými kanceláriami. Budete zahrnutí do nášho poistenia profesijnej zodpovednosti. Podporujeme ďalšie vzdelávanie.

PRÁVE TERAZ hľadáme najmä advokátov so skúsenosťami so zákonom na ochranu osobných údajov a expertmi v oblasti práva nehnuteľností.

Email: hr@uepa.cz

Mnohí advokáti začali svoju kariéru v advokátskej kancelárii, v ktorej mohli preukázať svoje schopnosti už na pozícii študenta alebo advokátskeho koncipienta. V UEPA kladieme dôraz na dlhodobú perspektívu a radi prijímame žiadosti o zamestnanie v našej firme od uchádzačov, ktorých sme mali možnosť spoznať ako koncipientov alebo študentov.

Na vašu žiadosť je možné spolupracovať iba s advokátom, ktorý sa zameriava na rovnakú oblasť práva ako vy. Ako advokátsky koncipient v našej advokátskej kancelárii sa dozviete, ako skúsení a veľmi nároční advokáti riešia svoje prípady a komunikujú s klientmi. Budete vypracovávať právne stanoviská, zúčastňovať sa na schôdzkach s klientmi a súdnych konaniach a vaše otázky a nápady budú vždy vypočuté.

E-mail: hr@uepa.cz

PRÁVE TERAZ hľadáme NEMECKY hovoriacich kandidátov a ďalej potenciálnych členov tímu so záujmom o zákon na ochranu osobných údajov (v tejto oblasti nie sú znalosti nemčiny nutné).

UEPA ponúka nemeckým referendárom počas ich stáží atraktívne a moderné pracovné prostredie. V minulosti sme školili už mnoho referendárov a považujeme ich za cenný prínos pre náš tím. V súčasnosti máme hneď niekoľko nemeckých advokátov, ktorí sa môžu podieľať na vzdelávaní referendárov.

Očakávame od vás dostatočnú odbornú znalosť anglického jazyka slovom aj písmom. Znalosť českého jazyka je vítaná, nie je však podmienkou. Oceníme a podporíme vašu pripravenosť myslieť medziodborovo, rovnako ako schopnosť vnímať právnu problematiku aj z ekonomického hľadiska.

Radi vám takisto pomôžeme pri hľadaní ubytovania v blízkosti našej kancelárie.

V rámci možností radi uskutočníme prijímací pohovor osobne v Prahe alebo v Nemecku, prípadne tiež telefonicky.

E-mail: hr@uepa.cz