Program ochrany zaměstnanosti Antivirus byl značně rozšířen. Aktuálně mohou zaměstnavatelé zažádat o příspěvky dle následujících režimů opatření:

5 režimů opatření

 

Režim A – Nařízení karantény zaměstnancům

  • Zaměstnancům náleží náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku
  • Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy

Režim B – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády

  • Zaměstnancům náleží náhrady mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku
  • Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy

Režim C – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více)

  • Zaměstnancům náleží náhrady mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku
  • Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy

Režim D – Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí

  • Zaměstnancům náleží náhrada mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku
  • Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy

Režim E – Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele (ČR i zahraničí)

  • Zaměstnancům náleží náhrada mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku
  • Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy

Dovolujeme si Vás upozornit, že tato plánovaná opatření musejí nejdříve projít zkráceným legislativním procesem. Žádosti o příspěvky mohou být proto podávány nejdříve po vyhlášení.

_________________________________________

Celou situaci budeme nadále sledovat a o jejím vývoji Vás neprodleně  informovat. S případným podáváním žádostí se na nás neváhejte v budoucnosti kdykoli obrátit.