Program ochrany zamestnanosti Antivirus, bol značne rozšírený. Aktuálne môžu zamestnávatelia požiadať o príspevky podľa nasledujúcich režimov opatrenia:

5 režimov opatrení

 

Režim A – Nariadenie karantény zamestnancom

  • Zamestnancom patrí náhrada mzdy vo výške 60% priemerného zárobku
  • Zamestnávateľovi bude poskytnutý príspevok v plnej výške vyplatenej náhrady mzdy

Režim B – Nemožnosť prideľovať prácu zamestnancom z dôvodu mimoriadnych krízových opatrení vlády

  • Zamestnancom patrí náhrady mzdy vo výške 100% priemerného zárobku
  • Zamestnávateľovi bude poskytnutý príspevok vo výške 80% vyplatenej náhrady mzdy

Režim C – Nemožnosť prideľovať prácu zamestnancom z dôvodu nariadenia karantény či starostlivosť o dieťa u významnej časti zamestnancov (30% a viac)

  • Zamestnancom patrí náhrady mzdy vo výške 100% priemerného zárobku
  • Zamestnávateľovi bude poskytnutý príspevok vo výške 80% vyplatenej náhrady mzdy

Režim D – Obmedzenie dostupnosti vstupov (surovín, výrobkov, služieb) potrebných na činnosti zamestnávateľa v dôsledku karanténnych opatrení (či všeobecne výpadkov výroby) u dodávateľa, vrátane zahraničia

  • Zamestnancom patrí náhrada mzdy vo výške 80% priemerného zárobku
  • Zamestnávateľovi bude poskytnutý príspevok vo výške 50% vyplatenej náhrady mzdy

Režim E – Obmedzenie dopytu po službách, výrobkoch a iných produktoch zamestnávateľa v dôsledku karanténnych opatrení v mieste odbytu zamestnávateľa (ČR i zahraničia)

  • Zamestnancom patrí náhrada mzdy vo výške 60% priemerného zárobku
  • Zamestnávateľovi bude poskytnutý príspevok vo výške 50% vyplatenej náhrady mzdy

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že tieto plánované opatrenia musia najskôr prejsť skráteným legislatívnym procesom. Žiadosti o príspevky môžu byť preto podávané najskôr po vyhlásení.

_________________________________________

Celú situáciu budeme naďalej sledovať a o jej vývoji Vás bezodkladne informovať. S prípadným podávaním žiadostí sa na nás neváhajte v budúcnosti kedykoľvek obrátiť.