Zatím poslední opatření přijaté dne 23. března, které nabývá účinnosti 26. března v 00:00, omezuje nově vstup a vycestování z území ČR pro přeshraniční pracovníky.

Tito musí nyní po vstupu zůstat v zemi minimálně 21 dní. Tím je každodenní překročení hranice nemožné. V opačném případě, tedy v případě druhého překročení hranic z nebo do České republiky  v období kratším než 21 dnů, budou tito pracovníci muset nastoupit na povinnou 14-ti denní karanténu, případně prokázat, že tuto podstoupili na území cizího státu.

Upozorňujeme, že toto se vztahuje nejen na všechny české občany ale i na cizince  při přechodu státních hranic z  ČR do SRN nebo Rakouska a naopak (s výjimkou řidičů mezinárodní dopravy, členů diplomatických misí, příslušníků složek IZS, zdravotníků apod.).