Ode dneška byla možnost podávat žádosti o záruky na úvěry od obchodních bank v rámci projektu COVID II. Zároveň byly zveřejněny i kompletní podmínky a formuláře žádosti. Zájem o program byl však natolik veliký, že přestože formuláře nebyly zveřejněny v předstihu, bylo podáno více jak 700 žádostí o celkovém objemu přesahujícím částku vyčleněnou pro toto kolo tj. 1,5 miliardy korun. Příjem žádostí v tomto kole byl tedy ukončen.

Příjem žádostí do dalšího kola programu COVID II začíná 20. 4. 2020. Toto kolo by se podle veřejných prohlášení již mělo vztahovat i na region Praha, proto doporučujeme se začít připravovat již nyní. Předně je přitom třeba mít předjednán úvěr u Vaší obchodní banky, jelikož základní parametry úvěru jsou přílohou žádosti o záruku z programu COVID II.

Vezměte prosím na vědomí, že v rámci žádosti je třeba dokládat méně účetní a daňových podkladů, než tomu bylo v případě programu COVID I.

Naše kancelář je připravena Vám při přípravě žádosti poskytnout plnou součinnost, neváhejte se na nás obrátit již nyní.