Odo dneška bola možnosť podávať žiadosti o záruky na úvery od obchodných bánk v rámci projektu COVID II. Zároveň boli zverejnené aj kompletné podmienky a formuláre žiadosti. Záujem o program bol však natoľko veľký, že hoci formuláre neboli zverejnené v predstihu, bolo podané viac ako 700 žiadostí o celkovom objeme presahujúcom sumu vyčlenenú pre toto kolo tj. 1,5 miliardy korún českých. Príjem žiadostí v tomto kole bol teda ukončený.

Príjem žiadostí do ďalšieho kola programu COVID II začína 20. 4. 2020. Toto kolo by sa podľa verejných vyhlásení už malo vzťahovať aj na región Praha, preto odporúčame sa začať pripravovať už teraz. Predovšetkým je pritom potrebné mať predbežne predjednaný úver u Vašej obchodnej banky, pretože základné parametre úveru sú prílohou žiadosti o záruku z programu COVID II.

Upozorňujeme, že v rámci žiadosti je potrebné dokladať menej účtovných a daňových podkladov, ako tomu bolo v prípade programu COVID I.Naše kancelária je pripravená Vám pri príprave žiadosti poskytnúť plnú súčinnosť, neváhajte sa na nás obrátiť už teraz.