Množí se nám dotazy týkající se podmínek pro užívání tzv. cookies v tomto roce, proto bychom Vám rádi připomněli, že Česká republika po letech přímo do textu zákona o elektronických komunikacích promítla obdobná pravidla pro užívání cookies, jaká platí i v okolních zemích. Od 1. 1. 2022 je i v českém zákoně stanovena povinnost každého, kdo zamýšlí prostřednictvím webových stránek ukládat údaje nebo získat přístup k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků prostřednictvím cookies, mít předem prokazatelný souhlas uživatele s jejich uložením. Tento souhlas přitom musí splňovat obecné požadavky evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud pak máte v oblasti cookies a webových stránek správně a důsledně aplikován systém ochrany osobních údajů dle GDPR, skoro vše potřebné máte z většiny implementováno, jelikož nové znění zákona o elektronických komunikacích z většiny pouze potvrzuje, co jsme dosud dovozovali z textu GDPR.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit.