Obdržali sme mnoho otázok týkajúcich sa podmienok používania súborov cookie v tomto roku, preto by sme vám radi pripomenuli, že Česká republika má priamo v texte zákona o elektronických komunikáciách zakomponované podobné pravidlá používania súborov cookie aké platia aj v okolných krajinách. Od 1. januára 2022 aj český zákon stanovuje povinnosť každému, kto má v úmysle prostredníctvom webových stránok ukladať údaje alebo pristupovať k údajom uloženým v koncových zariadeniach účastníkov prostrdníctvom súborov cookie, mať predchádzajúci preukázateľný súhlas používateľa s ich ukladaním. Tento súhlas musí spĺňať všeobecné požiadavky európskeho nariadenia o ochrane údajov (GDPR) na súhlas so spracovaním osobných údajov.

Ak ste teda správne a dôsledne uplatňovali systém ochrany osobných údajov podľa GDPR v oblasti cookies a webových stránok, máte z väčšej časti implementované takmer všetko, čo potrebujete, keďže nové znenie zákona o elektronických komunikáciách väčšinou len potvrdzuje to, čo sme doteraz odvodzovali zo znenia GDPR.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.