S platností od 00:00, 12 února 2021 do 23:59, 14. února 2021 schválila vláda České republiky omezení volného pohybu osob při vstupu a opouštění okresů:

  • Cheb
  • Sokolov
  • Trutnov

V těchto okresech platí zákaz opuštění území okresu pro osoby s trvalým pobytem nebo bydlištěm v těchto okresech a zákaz vstupu pro osoby, které trvalý pobyt nebo bydliště v těchto okresech nemají.

Výjimkami jsou například cesty do zaměstnání/výkonu podnikatelské činnosti nebo cesty jinak nezbytně nutné.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.