S platnosťou od 00:00, 12 februára 2021 do 23:59, 14. februára 2021 schválila vláda Českej republiky obmedzenie voľného pohybu osôb pri vstupe a opúšťaní okresov:

  • Cheb
  • Sokolov
  • Trutnov

V týchto okresoch platí zákaz opustenia územia okresu pre osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v týchto okresoch a zákaz vstupu pre osoby, ktoré trvalý pobyt alebo bydlisko v týchto okresoch nemajú.

Výnimkami sú napríklad cesty do zamestnania / výkonu podnikateľskej činnosti alebo cesty inak nevyhnutne nutné..

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.