Rádi bychom Vás upozornili na možnost od pátku 5. února podávat Ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti k 3. výzvě COVID –  Nájemné. Žádosti je možné podávat až do 8. dubna 2021.

Podmínky pro čerpání:

  • Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti.
  • Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

Maximální částka podpory: Stejně jako ve 2. výzvě půjde o 50 % nájemného. Maximální výše podpory činí 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele (Pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné nesčítají). Žadatel je zároveň povinen kontrolovat nepřekročení limitu podpory dle bodu 3. 1. platného Dočasného rámce EK (Pro tento účel se podpory přiznané v jednotlivých výzvách programu COVID – Nájemné sčítají). Uvolňování prostředků schválených žádostí bude probíhat po udělení notifikace Výzvě 3 Programu COVID Nájemné Evropskou komisí.

Nově budou mj. oprávněnými žadateli provozovny, které měly výjimku z krizových opatření vlády a neměly zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Tyto provozovny musí prokázat pokles tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 oproti stejnému období roku 2019 alespoň o 66 %.

Neváhejte se na nás obrátit v případě dalších dotazů či zájmu o asistenci s podáváním žádostí o poskytnutí podpory z programu COVID – Nájemné.