Dovolujeme si Vás upozornit, že od 9. 3. 2022 do 10. 3. 2025 bude probíhat vyplácení peněz z Fondu pojištění vkladů u banky Sberbank CZ, a.s.

U fyzických i právnických osob je stanoven limit na 2 499 500 Kč na jednoho vkladatele (jedná se o ekvivalent částky 100 000 EUR dle kurzu 24,995 Kč/EUR ze dne ČNB ke dni 28.02.2022).

Při výplatě výše uvedené základní částky není třeba vyplňovat žádný formulář. Peněžní prostředky budou k vyzvednutí na vybraných pobočkách Komerční banky (seznam poboček) na základě předložení příslušných dokladů (odkaz). Lze rovněž využít možnosti korespondenčního převodu peněz (odkaz).

U vkladů fyzických osob pojištěných na základě zákona nad 100 000 EUR, bude možnost zvýšené náhrady za splnění určitých podmínek (odkaz). Výplata zvýšených náhrad pohledávek z vkladů bude probíhat na základě žádosti, kterou je třeba doručit Garančnímu systému do 28. 04. 2022.

U osob, které mají u banky uložen obnos přesahující výše uvedenou hranici 2 499 500 Kč, lze očekávat, že bude kompenzační proces trvat déle. Česká národní banka má v souladu se zákonem povinnost provést likvidaci banky. Zbylá aktiva budou následně vyplacena osobám, které mají v bance uloženy peníze v hodnotě nad 2 499 500 Kč. Uspokojování věřitelů bude probíhat poměrně, a proto není zaručeno, že těmto osobám bude vyplaceno 100 % jejich vkladů.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.